Norge er et land med mye offentlig kunst. Det legges ned mye ressurser fra kunstnere, ingeniører, rådgivere og byggherrer for at brukere/publikum skal ha glede av kunsten.
Kunst beriker samfunnet vårt og bidrar til ettertanke og engasjement. I tillegg bidrar det til et ”overskudd” på bygninger og i det offentlige rom. Kunstverkene er spredt over hele landet, utført i alle typer materialer og er plassert i svært ulike fysiske miljøer. Alt dette bidrar til at mange av verkene kan være sårbare og ha behov for regelmessig og profesjonelt vedlikehold.