KUVE AS er et foretak stiftet av brødrene Gunnar H. og Agnar Gundersen og har som formål å utføre vedlikehold av kunst, kunstinstallasjoner, fontener og kunst i offentlig rom. Sammen med vårt nettverk av fagfolk kan vi garantere forsvarlig vedlikehold hvor vi legger vekt på kommunikasjon mellom oss, kunster og bruker/eier før og etter vedlikehold er utført.

Gunnar H. er en kunstner som gjerne jobber med store kinetiske installasjoner. Gunnar er for tiden Professor ved Institutt for Produktdesign ved OsloMet.

Agnar har bakgrunn som rørlegger samt en tre-årlig utdannelse som lærer i formgivningsfag. Han har i hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med vedlikehold.