Vedlikehold av «Solprosjekt» ved og i NTNU, Gløshaugen Trondheim, av kunstneren Gunnar H. Gundersen.

Igangsetting og vedlikehold av «Velle». Fonteneskulptur av Jon Gundersen. Skulpturen tilhører UiO

Igangsetting og vedlikehold av fonteneskulpturen «I Arken er det mange dyr» av Arne Vinje Gunnerud. Skulpturen stå på plassen foran Hovseter skole.

Demontering av fonteneskulpturen «Dame og måker» av Per Ung. Skulpturen stod på Etterstad videregående skole og skal settes opp igjen etter en større rehabilitering av skolen.

Restaurering og oppgradering av fontenen «Lykkebrønnen», Horten.

Utskifting av treverk og generelt vedlikehold på verket HYGROSCOPIC TIME TOWER av kunsteren Gunnar H. Gundersen. Jobben ble bestilt av Akershus Fylkeskommune

Generelt vedlikehold og utarbeidelse av FDV for Sigrid Fridman sitt monument med to drikkefontener og et vannspeil. Jobben ble bestilt av UiO (Universitet i Oslo)