Vedlikehold av «Solprosjekt» ved og i NTNU, Gløshaugen Trondheim, av kunstneren Gunnar H. Gundersen.

Igangsetting og vedlikehold av «Velle». Fonteneskulptur av Jon Gundersen. Skulpturen tilhører UiO

Igangsetting og vedlikehold av fonteneskulpturen «I Arken er det mange dyr» av Arne Vinje Gunnerud. Skulpturen stå på plassen foran Hovseter skole.

Demontering av fonteneskulpturen «Dame og måker» av Per Ung. Skulpturen stod på Etterstad videregående skole og skal settes opp igjen etter en større rehabilitering av skolen.

Restaurering og oppgradering av fontenen «Lykkebrønnen», Horten.