2020: Inngått rammeavtale med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) hvor vi skal, sammen med universitetets driftsavdeling katalogisere, kartlegge tilstanden på, og utarbeide vedlikeholdsrutiner for hele kunstsamlingen ved NTNU. Arbeidet startet høsten 2020.

link til NTNU kunst:

https://ntnu.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5070-NTNU-Kunst/