KUVE AS er et foretak som eies av Gunnar H. Gundersen, Agnar Gundersen og Tor Ove Hamborg. Selskapet har som formål å forvalte kunst, kunstinstallasjoner, fontener og kunst i offentlig rom. Vi utfører blant annet prosjektadministrasjon, vedlikehold, de- og remontering av skulpturer og installasjoner hvor det er behov for profesjonell prosjektledelse ved f.eks. flytting, restaurering, oppussing eller som rådgivere til kunstere. I tillegg utfører vi risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vi gjør registrering, tilstandsvurdering og repro-fotografering av kunst og kunstsamlinger og på basis av dette utarbeider forvalting og vedlikeholdsplaner/systemer.

Sammen med vårt nettverk av fagfolk kan vi garantere forsvarlig håndtering av kunsten og installasjonene vi har ansvar for.  Vi legger i tillegg vekt på kommunikasjon mellom oss, kunster og bruker/eier før under og etter et oppdrag der dette er relevant.

Gunnar H. er en kunstner som gjerne jobber med store kinetiske installasjoner. Gunnar er for tiden Professor ved Institutt for Produktdesign ved OsloMet.

Tor Ove er utdannet byggmester med bred erfaring som prosjektleder fra både byggherre- og entreprenørsiden.

  • 13 års erfaring som sikkerhetsansvarlig og ansvarlig for ombygginger og tilpasninger av utstillingslokaler i Kunsthallen Nybruket på Kistefos museum for kunstnere som Marina Abramovich, Louise Bourgeois, Fredrik Raddum, Jeppe Hein, Marc Quinnosv
  • 13 års erfaring som prosjektleder og byggeleder for vedlikehold, demontering, remontering av skulpturer på Kistefos museum.
  • 13 års erfaring som prosjektleder og byggeleder for utplassering av sitespesificskulpturer på Kistefos museum.

Tor Ove har samarbeidet med kunstnere som Yayoi Kusama, Marc Quinn, Jeppe Hein, Phillip King, Claes Oldenburgh,  Anish Kapoor, Tony Cragg, Elmgreen og Dragset, Per Inge Bjørlo, Lynda Benglis, Kristin Günther, Fredrik Raddum for å nevne noen.

Agnar har bakgrunn som rørlegger samt en tre-årlig utdannelse som lærer i formgivningsfag. Han har i hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med vedlikehold og vedlikeholdsprosedyrer/systemer i Norge og internasjonalt.