Rammeavtale med Kulturetaten, Oslo Kommune

KUVE AS vant konkurransen om sommervedlikehold av samtlige av Oslo kommunes uteskulpturere som forvaltes av kommunenes Kulturetat. Tilsammen ca 250 skulpturer skal vaskes og ettersees i løpet av vår/ sommer 2022 og 2023. I år er det de sentrale skulpturene i Sentrum og bydelene som skal taes.

Kunstkonsulent

Tidligere i sommer vant vi et anbud på å være kunstkonsulent for Norges Tekniske og Naturvitenskaplig Universitet (NTNU). Et prosjekt som strekker seg over flere år.

Første del av prosjektet er å registrere, dokumentere, og tilstandsvurdere universitetets totale kunstsamling. Dette innebærer å blant annet å utvikle gode rutiner for forvaltning av samlingen. Samlingen skal også repro-fotograferes og etterhvert gjøres mer tilgjengelig for studenter, ansatte og besøkende.

FDV for Klosterenga park

Muren ved Klosterenga park

Bård Breiviks Klosterenga park har flere vann-installasjoner. Disse trenger mye stell og gode drifts og vedlikeholdsrutiner. KUVE har levert Forvalting, drift og vedlikeholdskinstrukser (FDV) til Kulturetaten i Oslo.

Fossekallen Fontene på Gjettum i Bærum.

Kunstneren Sverre Hoel har hatt sin kunstfontene «Fossekallen» i delvis drift i en årrekke. Den har lidd av blant annet for liten pumpe, feil dyser og mangelfullt vedlikehold. Arbeidet med å utføre en rehabilitering som skal stå ferdig til neste fontene-sesong, er alt i gang.

Valkyrie Plass, Piken med humleranken

Denne flotte fontenen med Nic. Schiølls skulptur «Piken med humleranken» har vært uten vann i perioden rehabilitering av gate og trikkeskinner har blitt utført. Dessverre er det oppdaget lekkasjer i bassenget. KUVE AS har fått i oppdrag restaurere basseng og sørge for at det igjen blir vann i fontenen. Arbeidet starter våren 2021.