UNDERVISNINGSETATEN, OSLO

Rengjøring og vedlikehold av skulpturen «Elg» av Knut Steen, Ammerud skole.

BÆRUM KOMMUNE

Flytting av kunst fra det gamle Bærum kommunegård i forbindelse med oppussing. Oppdragsgiver av HR prosjekt på vegne av Bøærum kommune De tre verkene som ble flyttet var:

Hagbart Solløs «Motto 1990». Hele verket er nå demontert og venter på ny plassering. Muligens ved Kadettangen.

Ulf Valde Jensen sine terrazzomalerier måtte demonteres og skal seinere flyttes til ny plassering i nyoppusset kommunegård

Johan H. Mæhlum sine«Leirkrukke I – IV»
står nå trygt på lager til de senere skal monteres igjen. Det er ingen beslutning om når eller hvor dette blir.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Levering og utføring av teknisk installasjon i forbindelse med restaureringen av Byfontenen i Kirkeparken, Fredrikstad. Oppdragsgiver var AF gruppen på vegne av Fredrikstad Kommune.

NTNU

UIO

Generelt vedlikehold og utarbeidelse av FDV for Sigrid Fridman sitt monument med to drikkefontener og et vannspeil. Jobben ble bestilt av UiO (Universitet i Oslo)

AKERSHUS KOMMUNE

Utskifting av treverk og generelt vedlikehold på verket HYGROSCOPIC TIME TOWER av kunsteren Gunnar H. Gundersen. Jobben ble bestilt av Akershus Fylkeskommune.

 

Vedlikehold av «Solprosjekt» ved og i NTNU, Gløshaugen Trondheim, av kunstneren Gunnar H. Gundersen.

Igangsetting og vedlikehold av «Velle». Fonteneskulptur av Jon Gundersen. Skulpturen tilhører UiO

Igangsetting og vedlikehold av fonteneskulpturen «I Arken er det mange dyr» av Arne Vinje Gunnerud. Skulpturen stå på plassen foran Hovseter skole.

Demontering av fonteneskulpturen «Dame og måker» av Per Ung. Skulpturen stod på Etterstad videregående skole og skal settes opp igjen etter en større rehabilitering av skolen.

Restaurering og oppgradering av fontenen «Lykkebrønnen», Horten.