KUVE AS utfører vedlikehold og forvaltning av kunstinstallasjoner, fonteneanlegg og kunst i offentlig rom

Vi tilbyr prosjekt-/timebaserte avtaler eller faste Serviceavtaler til konkurransedyktige priser.

Aktiviteter:

  • Utarbeide og kvalitetssikre vedlikeholdsplaner.
  • Utføre vedlikehold iht planer.
  • Stenging og igangsetting av fonteneanlegg.
  • Reparasjonsarbeid.
  • Montering re- og demontering.
  • Forsvarlig flytting og lagring av kunst.
  • Repro-fotografering og fotografering av kunst
  • Videreføre nødvendig dialog mellom kunstner og eier/brukeretat i perioden etter overlevering der dette er relevant.
  • Dokumentasjon av tilstand og arbeid utført på verkene KUVE AS har ansvar for.
  • Ressurs for kunstnere i prosjektering, produksjon og installering av nye kunstverk.