Forvalting, drift og vedlikehold av offentlige og private kunstsamlinger.

Kontroll på hva den inneholder, hvor den er lokalisert og i hvilken tilstand den er i? 

Vi yter bistand til forvalting, drift og vedlikehold av kunstsamlinger, store eller små. Dette gir merverdi slik som fullstendig kontroll på plassering, tilstand, tekniske data og vedlikeholdsrutiner.

I tett samarbeid med oppdragsgiver utarbeider vi en plan bestående en eller flere av følgende trinn:

 1. Systematisk registering av alle verk:
  • Kunstner
  • Teknikk
  • Størrelse
  • Tilstand (0=feilfri, 1=mindre ettersyn/vedlikehold, 3= restaurering/reparasjon)
  • «Eier» (der hvor dette er relevant)
  • Lokalisering av verk.
 2. Repro-fotografering av verkene med profesjonell lyssetting og avfotografering for dokumentasjon og eventuelt digital fremvisning av verk. 
 3. Integrere registert informasjon samt repro-bilder i eksisterende FDV programvare eller håndbøker. Eventuelt bistå i valg av anskaffelse av egnet programvare. KUVE AS har ingen preferanse for valg av programvare. Et slik valg vil være avhengig av hva man ønsker å oppnå.
 4. Utarbeide FDV prosedyrer og eventuelt opplæringstiltak for forvalting- og vedlikeholdspersonell.
 5. Utarbeide budsjett og planer for restaurering/reparasjon av verk som har behov for dette. KUVE AS har selv, og i sitt nettverk, personer med mye erfaring og kompetanse på restaurering og reparasjon. Resultatet av gjennomgangen av samlingen vil avdekke behovet for metoder og teknikker ved slikt arbeid. Der hvor vi selv ikke har nødvendig kompetanse, vil vi kunne identifisere nødvendig ekspertise for å bistå oppdragsgiver..
 6. Innføre/implementere system for merking av verk (QR koding) som brukes til rutinemessig vedlikehold men som også kan brukes til informasjonsformidling til publikum gjennom smarttelefon.
 7. Bistå i utarbeidelse av andre prosedyrer i forbindelse med forvalting av kunst. Det være seg utlån, flytting, midlertidig omplassering/lagring eller avhending av verk i samlingen.

Hvis dette er av interesse, tar vi gjerne et uforpliktende møte for å kartlegge behov og kunne utarbeide et tilbud.